Meie koolist

Kooli ajalugu

Me oleme olnud:


1915 – Tallinna linna poeglaste kommertskool (Ревельское городское мужкое коммерческое училище)
1918 – linna reaalkool (stadtische Realschule)
1918 – Tallinna linna poeglaste kommertskool
1919 – Tallinna II reaalkool
1923 – Tallinna linna ühistehnikagümnaasium
1925 – Riigi ühistehnikagümnaasium 
1929 – Tallinna Tehnikum
1944 – Tallinna I Tööstustehnikum
1945 – Tallinna Elektromehaanika Tehnikum
1952 – Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikum
1956 – Tallinna Polütehnikum

NB! Kooli nimed on esitatud tolleaegses kirjaviisis ning lisatud on vastavalt vene- või saksakeelne nimi

1915 – Tallinna linna poeglaste kommertskool (Ревельское городское мужкое коммерческое училище)
1918 – linna reaalkool (stadtische Realschule)
1918 – Tallinna linna poeglaste kommertskool
1919 – Tallinna II reaalkool
1923 – Tallinna linna ühistehnikagümnaasium
1925 – Riigi ühistehnikagümnaasium 
1929 – Tallinna Tehnikum
1944 – Tallinna I Tööstustehnikum
1945 – Tallinna Elektromehaanika Tehnikum
1952 – Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikum
1956 – Tallinna Polütehnikum

NB! Kooli nimed on esitatud tolleaegses kirjaviisis ning lisatud on vastavalt vene- või saksakeelne nimi


Tallinna Polütehnikumi saamisloost

Mõte ja avamisloa taotlemine

Tehnika areng ja tootmise keerulisus tingis vajaduse koolitatud tehnikaspetsialistide järele, milline võimalus 20. sajandi alguses Tallinnas praktiliselt puudus. Tallinna linnavolikogu (Ревельская городская дума) heakskiidul taotles linnavalitsus 1912. aastal Vene tsaaririigi Kaubandus- ja Tööstusministeeriumilt luba polütehnilise keskkooli avamiseks kommerts, arhitektuuri-, elektrotehnika- ja laevaehituse osakondadega. Romanovite dünastia valitsemise 300. aastapäeva tähistamise tõttu oli lootus kolme viimase osakonna loomiseks ja ülalpidamiseks saada riigi toetust. 1914. aasta sügisel tuli ministeeriumilt luba esimesel aastal ainult polütehnilise keskkooli ühe osa, poeglaste kommertskooli avamiseks.

Kooli sünnipäev 09. november 1915 ja esimene direktor

Tallinna Linnavalitsus otsustas novembris 1914 (vkj. 27. okt.) loa hilise saabumise tõttu avada linna poeglaste kommertskool järgmise, 1915/16. õppeaasta algusest. Tehnilised harud plaaniti avada võimaluste tekkimisel hiljem. Kooli sünnipäevaks sai õpetajate nõukogu ettepanekul kooli avamisotsuse vastuvõtu kuupäev ehk 9. november. Kaubandus- ja Tööstusministeerium kinnitas direktoriks Nikolai Kann`i.

Tehniliste osakondade avamine ja esimene tehniline lend

1923. a avati Tallinna linna ühistehnikagümnaasiumi juures esimesed kaks tehnikaharu klassi. Samal aastal kujundati riigikool - еeltehnikum - ümber tehnika- ja ehitustehnika harudega Riigi ühistehnikagümnaasiumiks Tallinnas. Need sarnased tehnikagümnaasiumid liideti 1925. aastal Riigi ühistehnikagümnaasiumiks ning 1927. a astus ellu Riigi ühistehnikagümnaasiumi esimene tehnilise haridusega lend. 

Märgilisi sündmusi Tallinna Polütehnikumi ajaloos

  • Nikolai Neuhausi (eestistatult Enn Nurmiste) kinnitamine 1919. aastal Tallinna II reaalkooli direktoriks, Tallinna Polütehnikumi eelkäijate direktoriks oli ta aastatel 1919-1941 ja 1944-1946. Tema elutööks kujunes tehnikumi kui koolitüübi väljaarendamine Eestis.
  • EV Haridusministeeriumi kooliosakonna teade 1925. aastal, et Haridusministeerium on kinnitanud Riigi ühistehnikagümnaasiumi asutamisdaatumiks 9. november 1915.
  • Tallinna Tehnikumi 1928. aasta seaduse ja Tallinna Tehnikumi 1929. aasta elluviimise määruse alusel riigi ühistehnikagümnaasiumi ümberkujundamine Tallinna Tehnikumiks. 
  • Tallinna Tehnikumi 20. aastapäeva tähistamisel 1935. aastal tehnikumi lipu üleandmine sotsiaalharidusministri Nikolai Kann'i, Tallinna linna poeglaste kommertskooli esimese direktori, poolt.
  • Oma koolimaja ehituse algus 1939. aastal Pärnu maantee - Liivalaia tänava nurgal, koolipere osaline sissekolimine 1945. aastal ning täielikult oma koduks saamine 1949. aastal.
  • Koolile 1956. aastal Tallinna Polütehnikumi nime andmine.
  • ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi poolt 1987. aastal kinnitamine Tallinna Polütehnikumi asutamisaastaks 1915.
  • Tallinna Polütehnikumi 100. aastapäeva tähistamine 2015. aastal.