Täiendusõpe

Täiendusõppe õppekorraldus

Täiendusõpe toimub kursustena.
 


Täiendusõppe suhtes kohaldatakse Täiskasvanute koolituse seaduse tööalast koolitust reguleerivaid sätteid. 

Täiendusõpet reguleerib Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 8 (Täiendusõppe õppekorraldus)

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused:
Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Täiendusõppe suhtes kohaldatakse Täiskasvanute koolituse seaduse tööalast koolitust reguleerivaid sätteid. 

Täiendusõpet reguleerib Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 8 (Täiendusõppe õppekorraldus)

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused:
Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused