Meie koolist

Kooli ajalugu

Me oleme olnud:


1915 – Tallinna linna poeglaste kommertskool (Ревельское городское мужкое коммерческое училище)
1918 – linna reaalkool (stadtische Realschule)
1918 – Tallinna linna poeglaste kommertskool
1919 – Tallinna II reaalkool
1923 – Tallinna linna ühistehnikagümnaasium
1925 – Riigi ühistehnikagümnaasium 
1929 – Tallinna Tehnikum
1944 – Tallinna I Tööstustehnikum
1945 – Tallinna Elektromehaanika Tehnikum
1952 – Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikum
1956 – Tallinna Polütehnikum

NB! Kooli nimed on esitatud tolleaegses kirjaviisis ning lisatud on vastavalt vene- või saksakeelne nimi

Juhtkond ajapeeglis

Õppealadirektorid:

August Mutt 1944-1946

Viktor Arak 1946-1948

Vladimir Põhjane 1948-1972

Jüri Jakubovitš 1972-1987

Jüri Nõmmiksaar 1987-1995

Jüri Mickfeldt 1995-2001

Lembit Kukk 2004-2011

Helen Pärk 2011-

Kasvatusdirektorid:

Tatjana Saul 1980-1989

Jüri Mickfeldt 1989-1993

Haldus- ja majandusdirektorid:

Paul Tae(Toombach) 1945-1964

Voldemar Uik 1965-1975

Konstantin Koch 1976-1977

Madis Kindsigo 1977-1978

Madis Orulaid 1978-1991

Toivo Lillepõld 1991-1993

Uudo Usai 1994-1996

Hergi Kruusimaa 1996-2001

Ain Saaret 2001-2024

Toivo Pärnpuu 2024-

Osakonnajuhatajad:

Vladimir Põhjane 1945-1946 õhtune osakond

Vladimir Põhjane 1946-1948 elektrotehnika osakond

Elmar Alas 1953-1961 töökodade juhataja

Lembit Eeljärv 1954-1981 õhtune osakond

Albert Trull 1958-1964 energeetika osakond

Bruno Kask 1959-1963 kaugõppeosakond

Heldur Paavel 1962-1994 töökodade juhataja

Jüri Jakubovitš 1963-1972 kaugõppeosakond

Aleksander Gelb 1964-1966 automaatika osakond

Uno Raspel 1964-1967 side osakond

Felix Oorn 1964-1986 energeetika osakond

Leonid Tšerkassov 1966-1970 automaatika osakond

Konstantin Koord 1967-1969 side osakond

Jüri Nael 1969-1976 side osakond

Eduard Jaanimets 1970-1971 automaatika osakond

Jüri Nõmmiksaar 1971-1987 automaatika osakond

Toomas Kollist 1972-1975 kaugõppeosakond

Virve Palm 1975-1985 kaugõppeosakond

Edgar Raidma 1976-1979 side osakond

Joosep Judeikin 1981-1984 õhtune osakond

Ants Arak 1981-1993 side osakond

Jüri Nael 1985-2004 kaugõppeosakond

Rein Tuulemäe 1986-1988 energeetika osakond

Jüri Mickfeldt 1987-1988 automaatika osakond

Jüri Mickfeldt 1988-1989 automaatika ja energeetika osakond

Virve Palm 1988-1993 õppeosakond

Lembit Vihula 1989-1992 automaatika ja energeetika osakond

Jüri Mickfeldt 1993-1995 päevane osakond

Ants Arak 1993-1998 õppeosakond

Kalle Sammal 1995-2001 päevane osakond

Lembit Kukk 1998-2004 õppeosakond

Maimu Mahlamets 2004-2005 Raadiku erialaosakond

Helen Pärk 2004-2009 peamaja erialaosakond

Veronika Kuusk 2005-2009 Raadiku erialaosakond

Helen Pärk 2009-2011 õppeosakond

Ege Meister 2009-2011 täiskasvanukoolituse osakond

Andres Ojalill 2011-2015 infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialaosakond

Natalja Tšurkina 2011- energeetika ja automaatika erialaosakond

Marko Levin 2011-2022 meedia erialaosakond

Toivo Pärnpuu 2017-2024 infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialaosakond

Inga Protassova 2022- meedia erialaosakond

Timo Triisa 2024- infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialaosakond