Õpetaja kui ettevõtlushariduse võti


Projekti number: Nordplus Junior 2018 Programme Project No.NPJR-2018/10149 „Teacher as a key to Entrepreneurial Education“

Projekti periood: august 2018 – august 2019

Projekti pealkiri: „Teacher as a key to Entrepreneurial Education“

Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus

Projekti partnerid:
Daugavpils Tehnikums (Läti)
Tallinna Polütehnikum (Eesti)

Projekti eesmärk: tutvuda ettevõtlusõppega mõlemas partnerriigis. Koguda materjale ja uusi õppemeetodeid, jagada neid kolleegidega. Süvendada ettevõtlusõppe meetodite kasutamist erinevate õppeainete õpetamisel.

Tegevuste kirjeldus:

Eesti keeles: Projektis osales kokku 16 õpetajat. Mõlemast partnerkoolist (Tallinna Polütehnikum ja Daugavpilsi Tehnikum) kaheksa õpetajat/töötajat. Selle aasta jooksul uuriti ja õpiti tundma uusimaid õppemeetodeid ettevõtlusoskuste arendamiseks noorsootöös. Eestis saadi palju uusi mõtteid ja ideid ka SA INNOVVE spetsialistidelt ja Ettevõtliku Kooli õpetajatelt. Lätis külastati ettevõtlusinkubaatorit. Mõlemas koolis said osalejad külastada erinevaid ainetunde, kohtuda kolleegidega ja jagada uusi ideid ja mõtteid, mida oma töös kasutada. Projekti peamine eesmärk on anda õpetajatele ja kooli töötajatele võimalus täiendõppega tegelemiseks, võimaldades neil arendada oma loovust, ettevõtlikkust ja kõiki oskusi, mis on vajalikud ettevõtlusõppe arendamiseks haridusasutuses. Ettevõtlusõppe all peame silmas mitte ainult algatusvõimet ettevõtluse alustamiseks, vaid ka ettevõtliku mõtteviisi ja muude lähenemisviiside arendamist õppetöös, et muuta õpilased loovamaks, innovaatilisemaks, enesekindlamaks, tegevusele orienteeritumaks ja motiveeritumaks. Selleks, et õpetajad oleksid valmis ja võimelised ettevõtluse elemente oma ainekavadesse kaasama, saavad projekti tulemused abivahendiks õpetajatele, kes kirjutavad Daugavpilsi ja Tallinna Polütehnikumis ettevõtlusõppe arendamise juhised. Projekti teine mõju on ettevõtlusõppe edendamine kõigi sidusrühmade seas.

Projekt lõpeb rahvusvahelise metoodilise konverentsiga Daugavpilsis.
Projekti juhtkoordinaator – Daugavpilsi tehnikum (Läti)
Projekti partner – Tallinna Polütehnikum (Eesti).
Projekti elluviimise periood – 1 aasta (august 2018 – august 2019).

Projekti plakat_Est

Description of project activities in English: 16 project participants from Estonia and Latvia will learn the latest teaching methods for developing entrepreneurial skills in youth work. The main objective of the project is to provide teachers and teaching staff with the opportunity to engage in further education, enabling them to develop their creativity, entrepreneurial mindsets and all the skills needed to develop entrepreneurship education in an educational institution. By entrepreneurship we mean not only the initiative to start a business, but also the development of an entrepreneurial mindset and other approaches to teaching to make students more creative, innovative, self-confident, action-oriented and motivated. In order for teachers to be ready and able to incorporate entrepreneurship elements into their subject curricula, the project results will become a toolkit for teachers who will write guidelines for developing entrepreneurship education at Daugavpils Technical College and Tallinn Polytechnic. Another impact of the project will be the promotion of entrepreneurship education among all stakeholders.

The project will conclude with an international methodological conference.
Project Lead Coordinator – Daugavpils Technical School.
Project partner – Tallinn Polytechnic (Estonia).
Project implementation period – 1 year (August 2018 – August 2019).

Projekti number: Nordplus Junior 2018 Programme Project No.NPJR-2018/10149 „Teacher as a key to Entrepreneurial Education“

Projekti periood: august 2018 – august 2019

Projekti pealkiri: „Teacher as a key to Entrepreneurial Education“

Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus

Projekti partnerid:
Daugavpils Tehnikums (Läti)
Tallinna Polütehnikum (Eesti)

Projekti eesmärk: tutvuda ettevõtlusõppega mõlemas partnerriigis. Koguda materjale ja uusi õppemeetodeid, jagada neid kolleegidega. Süvendada ettevõtlusõppe meetodite kasutamist erinevate õppeainete õpetamisel.

Tegevuste kirjeldus:

Eesti keeles: Projektis osales kokku 16 õpetajat. Mõlemast partnerkoolist (Tallinna Polütehnikum ja Daugavpilsi Tehnikum) kaheksa õpetajat/töötajat. Selle aasta jooksul uuriti ja õpiti tundma uusimaid õppemeetodeid ettevõtlusoskuste arendamiseks noorsootöös. Eestis saadi palju uusi mõtteid ja ideid ka SA INNOVVE spetsialistidelt ja Ettevõtliku Kooli õpetajatelt. Lätis külastati ettevõtlusinkubaatorit. Mõlemas koolis said osalejad külastada erinevaid ainetunde, kohtuda kolleegidega ja jagada uusi ideid ja mõtteid, mida oma töös kasutada. Projekti peamine eesmärk on anda õpetajatele ja kooli töötajatele võimalus täiendõppega tegelemiseks, võimaldades neil arendada oma loovust, ettevõtlikkust ja kõiki oskusi, mis on vajalikud ettevõtlusõppe arendamiseks haridusasutuses. Ettevõtlusõppe all peame silmas mitte ainult algatusvõimet ettevõtluse alustamiseks, vaid ka ettevõtliku mõtteviisi ja muude lähenemisviiside arendamist õppetöös, et muuta õpilased loovamaks, innovaatilisemaks, enesekindlamaks, tegevusele orienteeritumaks ja motiveeritumaks. Selleks, et õpetajad oleksid valmis ja võimelised ettevõtluse elemente oma ainekavadesse kaasama, saavad projekti tulemused abivahendiks õpetajatele, kes kirjutavad Daugavpilsi ja Tallinna Polütehnikumis ettevõtlusõppe arendamise juhised. Projekti teine mõju on ettevõtlusõppe edendamine kõigi sidusrühmade seas.

Projekt lõpeb rahvusvahelise metoodilise konverentsiga Daugavpilsis.
Projekti juhtkoordinaator – Daugavpilsi tehnikum (Läti)
Projekti partner – Tallinna Polütehnikum (Eesti).
Projekti elluviimise periood – 1 aasta (august 2018 – august 2019).

Projekti plakat_Est

Description of project activities in English: 16 project participants from Estonia and Latvia will learn the latest teaching methods for developing entrepreneurial skills in youth work. The main objective of the project is to provide teachers and teaching staff with the opportunity to engage in further education, enabling them to develop their creativity, entrepreneurial mindsets and all the skills needed to develop entrepreneurship education in an educational institution. By entrepreneurship we mean not only the initiative to start a business, but also the development of an entrepreneurial mindset and other approaches to teaching to make students more creative, innovative, self-confident, action-oriented and motivated. In order for teachers to be ready and able to incorporate entrepreneurship elements into their subject curricula, the project results will become a toolkit for teachers who will write guidelines for developing entrepreneurship education at Daugavpils Technical College and Tallinn Polytechnic. Another impact of the project will be the promotion of entrepreneurship education among all stakeholders.

The project will conclude with an international methodological conference.
Project Lead Coordinator – Daugavpils Technical School.
Project partner – Tallinn Polytechnic (Estonia).
Project implementation period – 1 year (August 2018 – August 2019).