Vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks algab 15. mail 2024.

Kooli infopäev on 9. mail 2024. Täpsem info märtsi alguses.


Dokumentide vastuvõtt toimub läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.ee.

Testid (üldtest ja erialatest) ning vestlused toimuvad Tallinna Polütehnikumis kohapeal: Pärnu mnt 57, Tallinn.

Info dokumentide vastuvõtmise, testide ja vestluste kohta lisame aprillikuu jooksul.

 

Küsimuste tekkimisel küsige nõu vastuvõtukomisjoni telefonilt 610 3623 (vastab tööpäeviti kell 10.00 – 14.00).

 

Vastuvõtukomisjoni töökord, vastuvõtutingimused ning vastuvõtutestide ja -vestluste ajakava 2023. aastal.
 

Kutsevaliku õppekava

17. oktoobrist 2022 avame kutsevaliku õppekava välisriigis põhihariduse omandanud ajutise kaitse saanud noortele. 

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
ÕppeliikTeise taseme kutseõpe (421)ÕppevormStatsionaarne päevaõpeEeldus alustamiseksPõhihariduse olemasolu ei ole nõutavÕppeaeg1 aastaÕppekava maht60 EKAP

Õppekeel: eesti keel.

Õppetöö korraldus: tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni.

Lõpetamine: kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Kool väljastab lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Lingid: 235183 Kutsevaliku õppekava, moodulite rakenduskava.