Vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks algab 15. mail 2023.


Dokumentide vastuvõtt toimub läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.ee ja kestab järgmiselt:

 • Põhikooli baasil erialadele sisseastumine kestab kuni 5. juulini 2023,
  testid ja vestlused toimuvad 27. juunist 6. juulini 2023,
  vastuvõtukomisjon on 11. juulil 2023.
  Õppetöö algab 1. septembril 2023.
 • Keskkooli baasil sessiooniõppe erialadele sisseastumine kestab:
  * meedia erialadele kuni 25. augustini 2023
  testid ja vestlused toimuvad 28. augustist 1. septembrini 2023.
  Õppetöö algab 18. septembril 2023.
  * energeetika ja automaatika erialadele kuni 8. septembrini 2023,
  testid ja vestlused toimuvad 11. - 15. septembrini 2023.
  Õppetöö algab 25. septembril 2023 või 2. oktoobril 2023 (täpsustame vastuvõtuperioodi alguseks).
  * IT ja telekommunikatsiooni erialadele kuni 25. augustini 2023
  testid ja vestlused toimuvad 28. augustist 15. septembrini 2023.
  Õppetöö algab 25. septembril 2023 või 2. oktoobril 2023 (täpsustame vastuvõtuperioodi alguseks).

Testid (üldtest ja erialatest) ning vestlused toimuvad Tallinna Polütehnikumis kohapeal: Pärnu mnt 57, Tallinn.

Testid ja vestlused on üldjuhul samal päeval (päeva ja kellaaja saab valida sisseastumise infosüsteemist SAIS, kui kõik vajalikud dokumendid on sisseastumiseks olemas).

 

Kooli infopäev on 11. mail 2023.

Täpsem info kellaaegade ja tegevuste kohta lisame aprilli alguseks.

lisainfo: koolistoimub (ät) tptlive .ee

 

Küsimuste tekkimisel küsige nõu vastuvõtukomisjoni telefonilt 610 3623 (vastab tööpäeviti kell 10.00 – 14.00).

Kutsevaliku õppekava

17. oktoobrist 2022 avame kutsevaliku õppekava välisriigis põhihariduse omandanud ajutise kaitse saanud noortele. 

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
ÕppeliikTeise taseme kutseõpe (421)ÕppevormStatsionaarne päevaõpeEeldus alustamiseksPõhihariduse olemasolu ei ole nõutavÕppeaeg1 aastaÕppekava maht60 EKAP

Õppekeel: eesti keel.

Õppetöö korraldus: tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni.

Lõpetamine: kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Kool väljastab lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Lingid: 235183 Kutsevaliku õppekava, moodulite rakenduskava.